Nu har vi påbörjat upptagning av vinterns sand, vi börjar med trappor och smitvägar. Nästa vecka påbörjar vi upptagningen inne i området, där vi sköter plogning/sandning. Vi planerar att ta upp sand på garageplanerna (C, D, E, F, G, H, I, K och N) under vecka 15.

Felanmälan belysning

Felanmälan belysning

Trasig belysning i området behöver anmälas till ASK för att åtgärdas. Anmäl smidigt via kontaktformuläret.

Till anmälan

Trafik i Krusboda

Trafik i Krusboda

Vårt område är byggt för att vara ett bilfritt område som ska vara tryggt för alla. Ta del av vår Trafikordning för regler kring detta.

Läs mer

Nyheter