Bad och bastu

Badutskott ingår styrelseledamöterna 

Johan Nordh och Sedat Koyluoglu 

Bastuansvarige Leif Hultström  leif.hultstrom@telia.com