GARAGE

Vad gäller för garage?

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar. Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Exempel på objekt en samfällighetsförening kan förvalta är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen

Parkeringsplatser

Krusboda är ett mycket barnrikt område, parkeringsförbud gäller inom hela området, utanför anvisade platser!

Gästparkeringar finns på alla parkeringsplaner. Om alla gästparkeringar är upptagna, tala med den du besöker om gästparkeringsalternativ.

I Krusboda är det inte tillåtet att parkera inne i området utan speciellt tillstånd.
Inga fordon får vara parkerade nattetid. (vid flytt max 06.00 – 23.00, hantverkare max 07.00 – 19.00)

Om du ser bilar som är parkerade olämpligt så ring P-bolaget. Parkeringsövervakning utförs och du når dem på 08-522 224 07.

Behöver du tillfälligt parkeringstillstånd går det bra att ansöka här.

Vem ansvarar för vad?

I Krusboda finns det åtta garagesamfälligheter, som förvaltar de olika garage, parkeringsplatser och förråd.
Alla fastighetsägare är automatiskt medlem i en av garagesamfällighet och därmed solidariskt betalningsansvarig.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.