OM ASK

Vad är ASK?

ASK (Anläggningssamfälligheten Krusboda) är en samfällighet som har som ändamål att ansvara för tillsyn, skötsel, reparation, underhåll och drift av en gemensamhetsanläggning registrerad som Tyresö Alby ga:3. ASK är ansvariga för att ta hand om den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet i området. Alla fastighetsägare i Krusboda är medlemmar i ASK och äger andelar i samfälligheten.

En av Sveriges största samfälligheter

Krusboda är en omfattande samfällighet som består av totalt 1 386 fastigheter, inklusive lägenheter. Området täcker en yta på cirka 840 000 m3, varav cirka 400 000 m2 utgör samfälld mark. Detta gör Krusboda till en av Sveriges största samfälligheter.

Anläggningssamfälligheten Krusboda (kallad ASK) är ansvarig för skötseln av den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet i Krusboda. Detta innebär att ASK ansvarar för följande:

  • Gemensamma lledningar för vatten och avlopp, dagvatten och elström, inklusive ledningsgravar, kulvertar och kryputrymmen.

  • Gemensam lokalyta på cirka 500 kvm2.

  • Gemensamma vägar, förbindelser, planteringar, lekplatser och övrig gemensam kvartersmark.

  • Storlekplatsen, bollplaner och utomhusbadet.

Genom att sköta och underhålla dessa områden och faciliteter bidrar ASK till att främja trivsel och funktion i Krusboda.

 

Krusboda består av totalt 1 386 fastigheter, lägenheter inräknade

Ytan är cirka 840 000m3, varav cirka 400 000 m2 är samfälld mark och är en av Sveriges största samfälligheter.

Anläggningssamfälligheten Krusboda (i dagligt tal kallad ASK) ansvarar för skötsel av den gemensamma marken och det gemensamma utomhusbadet. Detta innebär att ASK ansvarar för

  • gemensamma ledningar för vatten och avlopp, dagvatten och elström samt ledningsgravar, kulvertar respektive kryputrymmen
  • gemensam lokalyta på cirka 500 kvm2
  • gemensamma vägar, förbindelser, planteringar, lekplatser och övrig gemensam kvartersmark.
  • storlekplatsen, bollplaner och utomhusbadet.

Kontoret

Kontorets öppettider:

Måndag kl 9 – 20
Torsdag kl 9 – 15

Lunchstängt mellan kl 12:30-13:15

Adress:

Kontoret är beläget i Badhusbyggnaden.

Krusboda Torg 16, 135 35 Tyresö

Kontakt

ASKs samordnare heter Sara Bruce 
Tel: 08-12 04 77 70
SMS: 073-942 61 70

Telefontid måndag-fredag kl 9:00-15:00

Epost: ask@ask-krusboda.se

Kontoret

Kontorets öppettider:

Måndag kl 9 – 20
Tisdag kl 9 – 15
Torsdag kl 9 – 15

Lunchstängt mellan
kl 12:30-13:15

Adress:

Kontoret är beläget i Badhusbyggnaden.

Krusboda Torg 16, 135 35 Tyresö

Kontakt

ASKs samordnare heter Sara Bruce.

Tel: 08-12 04 77 70
SMS: 073-942 61 70

Telefontid måndag-fredag kl 9:00-15:00

Epost: ask@ask-krusboda.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.