SAMFÄLLIGHETEN

Vad är en samfällighet?

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. Den kan bestå av markområden, anläggningar eller andra typer av utrymmen eller faciliteter.

Föreningens ansvar:

Samfällighetsföreningen har ansvaret för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Avgifter och medlemskap:

Som medlem i samfällighetsföreningen är du skyldig att betala en avgift till föreningen.

Exempel på förvaltade objekt:

Samfällighetsföreningen kan ha ansvaret för en rad olika objekt, såsom enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband, trapphus och hissar.

Automatiskt medlemskap:

Ägarna av fastigheter som har andel i en samfällighet blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Parkeringsplatser

Krusboda är ett mycket barnrikt område, parkeringsförbud gäller inom hela området, utanför anvisade platser!

Gästparkeringar finns på alla parkeringsplaner. Om alla gästparkeringar är upptagna, tala med den du besöker om gästparkeringsalternativ.

I Krusboda är det inte tillåtet att parkera inne i området utan speciellt tillstånd.
Inga fordon får vara parkerade nattetid. (vid flytt max 06.00 – 23.00, hantverkare max 07.00 – 19.00)

Om du ser bilar som är parkerade olämpligt så ring P-bolaget. Parkeringsövervakning utförs och du når dem på 08-522 224 07.

Läs mer:
Regler för övervakning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.