STADGAR &
ANLÄGGNINGSBESLUT

STADGAR FÖR ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN KRUSBODA

Stadgar för Anläggningssamfälligheten Krusboda (organisationsnummer 812400-3206) i Tyresö kommun, Stockholms län.

Samfälligheten är bildad enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar. Bestämmelser på grund av vilka denna lag fortfarande är tillämplig finns i lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Dessa stadgar har antagits vid extra stämma den 28 mars 2006 och ordinarie stämma den 20 april 2006 och ersätter tidigare stadgar med datum 1977-01-31 (reviderade 1993-01-16). Stadgarna gäller från den 1 juni 2006.

Här kan ni läsa hela dokumentet Anläggningsbeslut och Stadgar

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.