Mötesdatum 2021-10-19

Angående bastuns inpassering och bokning, så har styrelsen beslutat att pausa digitaliseringen av bastubokning och nycklar. Vi återgår till fysiska nycklar och Leif Hultström blir återigen bastuansvarig. Bastuansvarig ansvarar för nycklar, bokningar,...

Mötesdatum 2020-09-16

Den diskuterades främst om hur årsstämman ska anordnas med begränsat antal deltagare närvarande (50 personer). Styrelsen beslutade att bastun skall vara stängd tillsvidare med anledning av Covid -19. Styrelsen vill uppmana alla boende att när  leveranser ska ske, gå...

Mötesdatum 2020-08-19

Styrelsen fick en information om hur badsäsongen fungerat för Krusbodabadet.  Det har varit många badande denna sommar. Skyltning om rutiner pga av covid 19 har funnits tydligt uppsatta. Personalen upplevde sommarbadarna som väl medvetna om Corona reglerna....

Mötesdatum 2019-11-06

Styrelsen beslutade att anta ””Hållbarhetspolicy i Krusboda”” som ska tillämpas fortsättningsvis för ASKs verksamhet. Den innehåller miljöansvar, hälsa och säkerhet, material och avfall. Styrelsen behandlade motioner inför...

Mötesdatum 2019-10-30

Styrelsen har under hösten haft en planeringsdag samt styrelsemöten för att utarbeta ett budgetförslag för ASK 2020. Styrelsen har utvärderat befintligt parkeringsbolag där av att vi haft samma parkeringsbolag i några år. Det är rimligt att med jämna mellanrum...

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att fortsätta använda den här sidan accepterar du vår användning av kakor.