Styrelse 2022-2023Tommy SchönbergOrdförande
Isabel Sikström Kassör
Björn Lindroth Vice Ordförande
Sekreterare
Ann-Sofie Eriksson Ledamot
Sandra Isberg Ledamot
Sedat Köyluoglu Ledamot
Thomas Heikkinen Ledamot
Björn PerssonLedamot
Ulrika Westman HermanssonLedamot
Johan Nordh
Ledamot
Jim Van Wilsem Revisor
Mikael Harnesk Revisor sammankallande

Fredrik Fahlander

Revisorsuppleant
Britt-Lis Widberg
Valberedning sammankallande
Leif Nävert
Marie-Louise Willart
Valberedning