Nyheter

Försenad januarifaktura

Försenad januarifaktura

Till alla andelsägare i Krusboda Försenad januarifaktura Som bekant har ASK numera blivit momspliktig. För att kunna debitera er moms på avgiften måste vi vara momsregistrerade hos Skattemyndigheten. Vi har ansökt om registrering men den har ännu inte skett. Så snart vi får besked från Skattemyndigheten att vi blivit registrerade kommer vi att skicka utFortsätt läsaFörsenad januarifaktura

Information om ökade kostnader för ASK

Information om ökade kostnader för ASK

Våren 2022 har Skatteverket ändrat sitt ställningstagande om momsplikt för samfälligheter. De menar nu att alla samfälligheter bedriver ekonomisk verksamhet och därför är momspliktiga. Beslutet gäller retroaktivt från 15 februari 2022 då ställningstagandet fastställdes. Styrelsen har motsatt sig denna ändring och blev chockade över att momsplikt kan påtvingas under ett pågående verksamhetsår. Vi har haftFortsätt läsaInformation om ökade kostnader för ASK