Våren 2022 har Skatteverket ändrat sitt ställningstagande om momsplikt för samfälligheter. De menar nu att...