Nyheter

Kabelfel

Kabelfel

Vi har ett kabelfel på Musserongången, med anledning av det lyser inte följande lampor: 140453 140454 140460 140462 140471 140472 Vi inväntar svar från Vattenfall angående tidsplan.

Redo för vinter

Redo för vinter

Nu är vintern i antågande och vi står i startgroparna för att snöröja och halkbekämpa Krusboda, när snön så småningom faller! Ansvaret för snöröjning, halkbekämpning och sandupptaging i Krusboda delas mellan Anläggningssamfälligheten (ASK) och Tyresö kommun.  Under tiden 1 december– 31 mars har någon av våra anställda beredskap under helgerna för att kunna rycka utFortsätt läsaRedo för vinter