Aktuellt

Årsavgiften betalas till BG 644-1448

Årsavgiften till Anläggningssamfälligheten Krusboda för 2022 är fastställd till 5 300 kronor per hel andel. Förfallodagar är den 30 januari, 31 maj och 30 september 2022.
Då vi har förändrat utseendet på vår faktura, så finns nu här blankett för att ladda ner om du betalar via Privatgirot,  blankett för betalning via Privatgirot