Info Parkslide

Boende har hört av sig om den snabba tillväxten av bestånd av parkslide i Krusboda. Vi är också oroade av detta.

Enligt expertis kan så lite som 0,7 gram av parkslide ge upphov till en ny planta som snabbt växer sig stor. Risken att man sprider växten är mycket stor om den inte hanteras på ett säkert sätt. Att helt utplåna växten är ett projekt som kan ta flera år.

Vi vill absolut avråda de boende från att ta saken i egna händer.

Vi har invasiva växter i Krusboda. Undvik att sprida dem!

Invasiva främmande växter är växter som sprider sig snabbt och är väldigt svåra att få bort. Det är växter som tränger ut andra växter. Försöker man ta bort dem på fel sätt sprider de sig ännu mer. De invasiva växterna parkslide och kanadensiskt gullris finns i Krusboda

Förekomsten av parkslide uppskattas för närvarande av ASK till sex olika bestånd inom samfälligheten. Dessa är uppmärkta så att ingen ska röra dem.

Eftersom spridningsrisken med växtavfall från parkslide är hög finns det speciella stränga hanteringsregler. Inom samfälld mark är det därför endast av ASK utsedd personal som får hantera parkslide.  Styrelsens uppfattning att det är viktigt att bekämpa parkslide och även andra invasiva arter men det måste göras rätt. ASK undersöker hur den ska bekämpas och i avvaktan på detta vill vi uppmana boende att inte röra eller gräva i dessa växter. Var försiktig och iaktta kommunens råd om du som boende upptäcker dem på din egen fastighet.

Länk till Tyresö kommun

Länk till Naturvårdsverket