Markrepresentanter

 

Björnmossegången Gull-Britt Baker 073-654 80 91

Björktickegången/Fårtickegången Barbro Hammarström
bb.hammarstrom@gmail.com
Flåhackebacken Birger Ekström
Lummergången Hans Enbäck 070 – 303 14 15
Musserongången Lars Karlsson 08 – 712 58 24
Pärlröksgången Sören & Anna
parlroksgangen.mark@gmail.com
Renlavsgången

Maj-Lis Anderstedt 070 – 518 01 50

majlis.anderstedt@gmail.com

Stensötegången Elisabeth Tjernberg 073 – 993 93 73