Komposten

Krusbodas egen kompost finner du vid infart G, Stensötegången. Här kan man kasta sitt trädgårdsavfall (och vid säsong sin julgran).

I högen RIS får endast lämnas grenar och trädstammar.

I högen KOMPOSTERBART lägges gräs, löv, jord och tunt ris från buskar.

OBSERVERA ! Det är inte tillåtet att lägga bräder, plank och annat byggmaterial på komposten. Sådant skall lämnas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda. Samma sak gäller med alla metallföremål.