Komposten

Krusbodas egen kompost finner du vid infart G, Stensötegången. Här kan man kasta sitt trädgårdsavfall (och vid säsong sin julgran).

Under 2012 låstes grindarna till komposten. Orsaken var att det förekommit stölder av material som förvarats inom området. Sedan dess har alla boende i Krusboda kunnat lämna sitt trädgårdsavfall på anvisad plats utanför grindarna. Detta innebär att komposten blivit ”tillgänglig” för de boende dygnet runt, året runt.

Vi samarbetar med ett skogsbolag, som ”flisar” ris, grenar och vedstammar till energibränsle. Detta medför att det är mycket viktigt att trädgårdsavfallet sorteras rätt. Så här skall det gå till:

I högen RIS får endast lämnas ris, grenar och trädstammar.

I högen KOMPOSTERBART lägges gräs, löv, jord och icke vedartat ris.

OBSERVERA ! Det är inte tillåtet att lägga bräder, plank och annat byggmaterial på komposten. Sådant skall lämnas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda. Samma sak gäller med alla metallföremål, stora som små, som i annat fall kan medföra att hela flismaskinen havererar.