Info Bastu

VIKTIG INFO OM BASTUN! (2020-10-28)

Bastun är stängd därför att vi inte kan garantera att alla städar efter sig så noggrant som krävs för att inte sprida covid 19.

Den som använder bastun förväntas själv städa den efter sig. Vi har inte möjlighet att kontrollera att städning sker efter varje badande.

Styrelsen är inte beredd att ta ansvar för att smittan sprids på grund av bristande städning.

Självklart vill alla ha tillgång till bastun. Vi beklagar att vi tvingas hålla den stängd tills vidare.

Vill du vara med och utnyttja vår fina bastu i Krusbodabadet

Under januari – maj och september – december är bastun tillgänglig för alla som är boende i Krusboda. Städning av bastu och omklädningsrum med toaletter sköter vi bastuanvändare.

Vill du vara med och använda bastun under denna tid, så anmäler dig till bastuombudet.

För att bli medlem i gruppen behövs en nyckel till bastun och att man tar en städvecka enligt lista. Nyckel kvitteras ut på ASK:s kontor i badhuset. Nyckeln går till ytterdörren och dörren till omklädningsrummet. Lokalen är larmad så man behöver en kod att larma av med under tiden man bastar, och sedan larma på igen efteråt om man är sist.

Städschema och medlemslista distribueras ut via e-post av bastuombudet inför varje säsong.

Under måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar är bastun påslagen via timer under tider enligt nedan. Onsdag, lördag och söndag gäller bokning av familjebastu i 1,5 timmes pass. Det görs på en lista som finns på anslagstavlan i rummet utanför bastuns omklädningsrum.

Vid bokning av familjebastu måste man slå på bastun och fläkten manuellt med  två timers bredvid spegeln i omklädningsrummet.

Bastuombudet visar gärna hur allt fungerar, ring så bestämmer vi tid.

**Bokningslista för familjebastu finns på anslagstavlan i hallen utanför omklädningsrummet.

Bastun bokas i 1,5 tim-pass.

Vid bokning får man själv slå till bastuaggregatet och fläkten med knapparna till vänster om spegeln i omklädningsrummet.

Uppvärmningstid cirka 30 – 45 minuter.

*På måndagar, tisdagar torsdagar och fredagar är bastuaggregatet automatiskt påslaget, så den är varm under öppettiden.

Fläkten slås på med timern vid spegeln.