Styrelse

En närmare presentation av styrelsen hittar du här

Ronny Eghult
Ordförande
Leder Beredningsutskottet
Björn Lindroth
Vice Ordförande
070 – 301 07 83 Beredningsutskottet
Jerker Dahlin
Kassör
070 – 954 30 00 Leder Ekonomiutskottet
Trafikutskottet
Ann-Sofie Eriksson
Ledamot
070 – 598 43 88 Leder Trafikutskottet

Leder Information

Maria Baker
Ledamot
073 – 513 60 89 Leder Personal och markutskottet
Sedat Köyluoglu
Ledamot
Badutskottet
Stefan Clevesjö
Ledamot
070 – 091 90 00 Leder Badutskottet
Sandro Persini
Ledamot
08 – 712 40 04 EL-frågor
Ulrika Westman

Ledamot

Information
Jim Van Wilsem
Revisor
Lennart Mårtensson
Revisor
070 517 72 59
Jerry Svensson
Revisorsuppleant
Bo Furugård
Valberedning
Sammankallande
Berit Assarsson
Valberedning
berit.assarsson@comhem.se
Brittlis Widberg
Valberedning

Ronny Eghult, ordförande Ronny Eghult
Ordförande
Leder Beredningsutskottet och ingår i Ekonomiutskottet. Har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med förvaltning och underhåll av fastigheter (och några samfälligheter).
Ägnar all tid åt familjen och arbetet.

Jerker Dahlin, kassör och ledamot Jerker Dahlin
Kassör
Leder Ekonomiutskottet och ingår i Trafikutskottet
Har i många år jobbat som revisor, såväl extern- som intern- revisor, främst inom Finans o Försäkringssektorn. Nuvarande uppdrag är som internrevisor inom Sirius International Insurance.
Har även uppdrag som revisor i en HSB förening, garagesamfällighet och jobbar som ordförande med valförrättning i ett av Tyresös valdistrikt.
Viktigast i min tillvaro är min fru och våra barn och barnbarn men förutom det gillar jag (vi) att resa, främst med historisk anknytning, skytte och att laga god mat.
Björn Lindroth, sekreterare och ledamot Björn Lindroth
Sekreterare
Ingår i Beredningsutskottet.
Yrkesverksam jurist sedan 1995 och arbetar för närvarande på en advokatbyrå med inriktning på avtals- och processrätt. Är även engagerad i Musserongångens garagesamfällighet som lekmannarevisor.
  Maria Baker
Ledamot
Leder Mark- och personalutskottet.
Arbetar heltid som intendent inom barnomsorgen. Första yrkesutbildningen var till glasblåsare, drev eget företag under flera år inom glaskonst och silversmide. Har även varit engagerad i Björnmossegångens samfällighetsförening som ordförande. Fritiden ägnas åt familj, vänner, konsthantverk och musik.
Stefan Clevesjö, ledamot Stefan Clevesjö
Ledamot
Leder Badutskottet.
Har varit med om att anlägga Krusboda på 1970-talet.
Jobbade som badvakt på vårt bad 1976-1977.
Har under årens lopp bott på 5 olika adresser i Krusboda.
Har ett litet byggföretag som utför 70 % av sina arbeten i Krusboda.
Bor just nu på Stensötegången.
Sandro Persini, ledamot Sandro Persini
Ledamot
Är ansvarig för EL-frågor.
Är sportskytt sedan många år och är aktiv i föreningslivet med diverse styrelseuppdrag. Plockar svamp när tillfälle ges. Gillar god mat.
Ann-Sofie Eriksson, ledamot Ann-Sofie Eriksson
Ledamot
Leder Trafik- och informationsutskottet.
Sekreterare i FAH kommunerna och miljö, revisor i en vattenförening.
Sektionschef för planering säkerhet och miljö på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Fritiden ägnas åt naturen i Tyresö, fjällvanding, vintertid skidåkning i fjällen.
Bilderna tagna av Lennart Mårtensson om inte annat anges.