Styrelse 2020-2021

En närmare presentation av styrelsen hittar du här


Ronny EghultOrdförande
Tommy Schönberg Kassör
Björn Lindroth Vice Ordförande
Sekreterare
Ann-Sofie Eriksson Ledamot
Maria Baker Ledamot
Sedat Köyluoglu Ledamot
Stefan ClevesjöLedamot
Sandro PersiniLedamot
Ulrika Westman HermanssonLedamot
Jim Van Wilsem
Revisor
Lennart Mårtensson
Revisor
Jerry SvenssonRevisorsuppleant
Bo Furugård
Valberedning
Berit Assarsson
Valberedning
Brittlis Widberg
Valberedning
Ronny Eghult, ordförande
Ronny Eghult
Ordförande
Leder Beredningsutskottet och ingår i Ekonomiutskottet. Har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med förvaltning och underhåll av fastigheter (och några samfälligheter).
Ägnar all tid åt familjen och arbetet.

Jerker Dahlin, kassör och ledamot

Tommy Schönberg
Kassör
Presentation kommer inom kort
Björn Lindroth, sekreterare och ledamot
Björn Lindroth
Vice Ordförande och Sekreterare
Ingår i Beredningsutskottet.
Yrkesverksam jurist sedan 1995 och arbetar för närvarande på en advokatbyrå med inriktning på avtals- och processrätt. Är även engagerad i Musserongångens garagesamfällighet som lekmannarevisor.
 
Maria Baker
Ledamot
Leder Mark- och personalutskottet.
Arbetar heltid som intendent inom barnomsorgen. Första yrkesutbildningen var till glasblåsare, drev eget företag under flera år inom glaskonst och silversmide. Har även varit engagerad i Björnmossegångens samfällighetsförening som ordförande. Fritiden ägnas åt familj, vänner, konsthantverk och musik.
Stefan Clevesjö, ledamot
Stefan Clevesjö
Ledamot
Leder Badutskottet
Har varit med om att anlägga Krusboda på 1970-talet.
Jobbade som badvakt på vårt bad 1976-1977.
Har under årens lopp bott på 5 olika adresser i Krusboda.
Har ett litet byggföretag som utför 70 % av sina arbeten i Krusboda.
Bor just nu på Stensötegången.
Sandro Persini, ledamot
Sandro Persini
Ledamot
Ansvarig för EL-frågor.
Pensionär sen ett antal år tillbaka.
Har arbetat med tele – och elektronik större delen av mitt liv, där jag de sista 20 åren  arbetade med konstruktion av larmövervakning för elkraftanläggningar.
Är för närvarande lekmannarevisor för Anläggningsamfälligheten
Lummergången.
Är sportskytt sen 1960 talet och har med min hustru ett lugnt och
fridfullt pensionärsliv.
 
Ann-Sofie Eriksson, ledamot
Ann-Sofie Eriksson
Ledamot
Leder Trafik- och informationsutskottet.
Sekreterare i FAH kommunerna och miljö, revisor i en vattenförening.
Sektionschef för planering säkerhet och miljö på Sveriges Kommuneroch Landsting, SKL.
Fritiden ägnas åt naturen i Tyresö, fjällvanding, vintertid skidåkning i fjällen.
 
Bilderna tagna av Lennart Mårtensson om inte annat anges.