Årsstämma 2020

ASKs styrelse planerar för  att slå ihop årsstämman och budgetstämman 2020 med anledning av rådande läge med Covid 19.

Vi planerar för att anordna stämman  både fysiskt och digitalt och  inbjudan till digitalt zoom-möte kommer att ske eftersom vi inte får samla mer än 50 personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi jobbar på att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd genom att:

Utöka möjligheterna till att lämna fullmakt till någon annan boende som kan delta digitalt om man inte kan själv. Genom en tillfällig lag kan fastighetsägare tillåtas att företräda fler än en person genom fullmakt. Antalet fullmakter som kommer att tillåtas beslutar styrelsen på ett kommande styrelsemöte.

  • Som boende kommer du att ha möjlighet att ha flera fullmakter och alltså företräda fler fastighetsägare.
  • Max 50 personer  kan delta på plats och vi planerar att ha Tyresö gymnasiums lokal så att social distansering kan hållas för dessa personer.
  • Vi kommer att vädja till alla att anmäla sitt deltagande minst 3 dagar innan så att vi kan säkra att vår planering fungerar.

Vi avser att fatta beslut om detta på styrelsens möte i augusti. Kallelse kommer att gå ut 4 veckor innan och en ny motionstid kommer att gälla. De motioner som redan är inskickade behöver inte skickas in ingen.